Pravidla marketingové akce Záruka vrácení peněz

Pořadatel marketingové akce

Obchodní firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

Obchodní firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená u Okresního soudu v Trenčíně

Organizátor marketingové akce

Obchodní firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená u Městského soudu v Praze

Název marketingové akce

Remington – Záruka vrácení peněz

Místo a doba trvání marketingové akce

Marketingová akce probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a to v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Podmínky účasti v marketingové akci

Marketingové akce se může zúčastnit osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v průběhu konání marketingové akce zakoupila u autorizovaného prodejce zařazeného do marketingové akce produkt Remington zařazený do marketingové akce.

Marketingové akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění).

Podmínky a mechanika marketingové akce

Mechanika marketingové akce

 1. Zakupte produkt zahrnutý do marketingové akce u autorizovaného prodejce zahrnutého do marketingové akce.
 2. Pokud nejste se zakoupeným produktem spokojeni, vyplňte na https://www.remington-podpora.com žádost o vrácení peněz (dále jen “žádost”).
 3. Po vyplnění žádosti vám na e-mailovou adresu specifikovanou v žádosti zašleme potvrzení o žádosti.
 4. Vytištěné potvrzení o žádosti zašlete spolu s platným dokladem o koupi a produktem (včetně veškerého příslušenství v nepoškozeném originálním obalu) na adresu: Kofr – Elspo, U Dráhy 144, 763 02 Zlín do 100, 60 nebo 30 dnů od data nákupu (rozhodným datem je datum poštovního podání).
 5. V případě splnění podmínek marketingové akce vám organizátor pošle částku ve výši kupní ceny produktu na číslo bankovního účtu specifikované v žádosti do šedesáti (60) dní od zaslání produktu.
 6. Pokud podmínky marketingové akce nesplníte, pořadatel vám na své náklady zašle produkt zpět na doručovací adresu specifikovanou v žádosti.

Produkty Remington zařazené do marketingové akce

Záruka vrácení peněz do 100 dní od data nákupu

 • Durablade Pro MB070
 • Planžetový strojek Sensitive SF4880
 • Zastřihovač vousů MB4200
 • Durablade MB050
 • Hygienický zastřihovač NE3870
 • Hygienický zastřihovač NE3850
 • Čisticí kartáčk na obličej FC1000
 • Rotační strojek Flex360 XR1400
 • Rotační strojek HyperFlex Aqua XR1430
 • Rotační strojek HyperFlex Aqua Plus XR1450
 • Rotační strojek HyperFlex Aqua Pro XR1470
 • Planžetový strojek CaptureCut Pro XF8705
 • Planžetový strojek CaptureCut XF8505
 • Planžetový strojek PowerSeries PR1330
 • Planžetový strojek PowerSeries Aqua Plus PR1350
 • Planžetový strojek PowerSeries Aqua Pro PR1370
 • Planžetový strojek Comfort Series PF7200
 • Planžetový strojek Comfort Series Plus PF7400
 • Zastřihovač na oblast bikin Ultimate Bikini WPG4035
 • Epilátor na obličej 4 v 1 Smooth & Silky EP7070
 • Dámský holicí strojek WSF5060
 • Odstraňovač ztvrdlé kůže Perfect Pedi REVEAL CR4000
 • Zastřihovací sada Flex360 XR1410
 • Planžetový strojek Ultimate F9 XF9000
 • Rotační strojek Ultimate R7 XR1530
 • Rotační strojek Ultimate R8 XR1550
 • Rotační strojek Ultimate R9 XR1570
 • Planžetový strojek Heritage HF9000
 • Durablade MB010
 • Planžetový strojek Comfort Series Pro PF7500
 • Rotační strojek HyperFlex Verso XR1390
 • Rotační tělový kartáč REVEAL BB1000
 • Mikrodermální abraze Diamond REVEAL MD3000
 • Kompaktní čisticí kartáček na obličej REVEAL FC500
 • Kompaktní čisticí kartáček na obličej RECHARGE FC1500
 • Bezdrátový epilátor 7 v 1 EP7035
 • Epilátor 4 v 1 EP7020
 • Dámský holicí strojek WDF5030
 • Epilátor EP7010
 • Zastřihovač na oblast bikin BKT4000

Záruka vrácení peněz do 60 dní od data nákupu

 • Planžetový strojek Power Advanced F9200
 • Zastřihovač vlasů Pro Power Titanium Plus HC7150
 • Zastřihovač vlasů Pro Power Titanium Pro HC7170
 • Vysoušeč vlasů Air3D D7779
 • Vysoušeč vlasů Air3D D7777

Záruka vrácení peněz do 30 dní od data nákupu

 • i-LIGHT Essential IPL6250
 • i-LIGHT Pro IPL6500
 • i-LIGHT Prestige IPL6750
 • i-LIGHT IPL6780
 • i-LIGHT Luxe IPL8500
 • Kompaktní IPL IPL3500

Autorizovaní prodejci zařazení do marketingové akce

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Komunikace s účastníky

 1. Pořadatel nebo organizátor bude s účastníky marketingové akce komunikovat e-mailem, telefonicky nebo přes Facebook Messenger.
 2. Pořadatel odpoví na dotazy k marketingové akci na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník souhlasí se zasíláním informačních a/nebo notifikačních e-mailů týkajících se této marketingové akce.
 2. Účastí v marketingové akci účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, číslo bankovního účtu.
 4. Osobní údaje se zpracovávají výhradně k evidenci účastníků marketingové akce, na dobu od jejich poskytnutí v rámci marketingové akce do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na dva (2) roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje účastníků budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v elektronické formě.
 5. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů předtím, než bude vyhodnoceno, zda účastník splňuje podmínky marketingové akce, bude účastník z marketingové akce ihned vyloučen.
 6. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci marketingové akce se nemůže marketingové akce zúčastnit.

Další podmínky marketingové akce

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího upozornění marketingovou akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručené, nekompletní, neplatné, ztracené či opožděné registrace.
 3. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu marketingové akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se marketingovou akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v marketingové akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s marketingovou akcí spojenou. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z markeitngové akce v případě, že by takový účastník porušoval podmínky marketingové akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem marketingové akce lze pořadateli zaslat podpora@eu.spectrumbrands.com nejdéle do tří pracovních dnů od ukončení marketingové akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení účastníků leží důkazní břemeno na účastníkovi.
 6. Účastí v marketingové akci účastníci souhlasí s jejími podmínkami.