Pravidla marketingové akce Získejte dárkový balíček

Pořadatel marketingové akce

Obchodní firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

Obchodní firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená u Okresního soudu v Trenčíně

Organizátor marketingové akce

Obchodní firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená u Městského soudu v Praze

Název marketingové akce

Remington – Získejte dárkový balíček

Místo a doba trvání marketingové akce

Marketingová akce probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a to v období od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019.

Podmínky účasti v marketingové akci

Marketingové akce se může zúčastnit osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v průběhu konání marketingové akce zakoupila u autorizovaného prodejce zařazeného do marketingové akce produkt Remington zařazený do marketingové akce.

Marketingové akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění).

Podmínky a mechanika marketingové akce

Mechanika marketingové akce

 1. Zakupte produkt zahrnutý do marketingové akce v minimální hodnotě 999 Kč / 36,99 € u autorizovaného prodejce zahrnutého do marketingové akce.
 2. Zaregistrujte zakoupený produkt do třiceti (30) dnů od data nákupu na https://www.remington-podpora.com.
 3. Jako součást registrace přiložte sken platného dokladu o zakoupení produktu.
 4. V případě splnění podmínek marketingové akce vám organizátor pošle dárkový balíček na doručovací adresu specifikovanou v registraci do šedesáti (60) dní od registrace. Obsah dárkového balíčku závisí na zakoupeném produktu.

Produkty Remington zařazené do marketingové akce

Řada Keratin Protect

 • Rotační horkovzdušná kulma Keratin Protect AS8810
 • Žehlicí kartáč Keratin Protect CB7480
 • Automatická kulma Keratin Protect CI8019
 • Kónická kulma Keratin Protect CI83V6
 • Kulma Keratin Protect CI5318
 • Žehlička na vlasy s inteligentním senzorem Keratin Protect S8598
 • Žehlička na vlasy Keratin Protect S8540
 • Vysoušeč vlasů Keratin Protect AC8820
 • Vysoušeč vlasů Keratin Protect AC8002
 • Nahřívací kartáč Keratin Protect CB838

Řada Pro Power

 • Zastřihovač vlasů Pro Power Titanium Pro HC7170
 • Zastřihovač vlasů Pro Power Titanium Plus HC7150
 • Zastřihovač vlasů Pro Power Titanium HC7130
 • Zastřihovač vlasů Pro Power Stainless Steel HC7110

Řada Durablade

 • Durablade MB010
 • Durablade MB050
 • Durablade Pro MB070

Řada Advanced Colour Protect (akce platí pouze pro produkty zakoupené u autorizovaného prodejce DATART INTERNATIONAL, a.s.)

 • Kónická kulma Advanced Colour Protect CI86X5
 • Kulma Advanced Colour Protect CI8605
 • Žehlička na vlasy Advanced Colour Protect S8605
 • Vysoušeč vlasů Advanced Colour Protect AC8605

Dárkové balíčky

Řada Keratin Protect

 • Toni & Guy šampon a lak na vlasy

Řada Pro Power a řada Durablade

 • AXE sprchový gel a sprej Gold

Řada Advanced Colour Protect

 • Toni & Guy šampon a lak na vlasy

Autorizovaní prodejci zařazení do marketingové akce

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Komunikace s účastníky

 1. Pořadatel nebo organizátor bude s účastníky marketingové akce komunikovat e-mailem, telefonicky nebo přes Facebook Messenger.
 2. Pořadatel odpoví na dotazy k marketingové akci na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník souhlasí se zasíláním informačních a/nebo notifikačních e-mailů týkajících se této marketingové akce.
 2. Účastí v marketingové akci účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa.
 4. Osobní údaje se zpracovávají výhradně k evidenci účastníků marketingové akce, na dobu od jejich poskytnutí v rámci marketingové akce do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na dva (2) roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje účastníků budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v elektronické formě.
 5. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů předtím, než bude vyhodnoceno, zda účastník splňuje podmínky marketingové akce, bude účastník z marketingové akce ihned vyloučen.
 6. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci marketingové akce se nemůže marketingové akce zúčastnit.

Další podmínky marketingové akce

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího upozornění marketingovou akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručené, nekompletní, neplatné, ztracené či opožděné registrace.
 3. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu marketingové akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se marketingovou akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v marketingové akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s marketingovou akcí spojenou. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z markeitngové akce v případě, že by takový účastník porušoval podmínky marketingové akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem marketingové akce lze pořadateli zaslat podpora@eu.spectrumbrands.com nejdéle do tří pracovních dnů od ukončení marketingové akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení účastníků leží důkazní břemeno na účastníkovi.
 6. Účastí v marketingové akci účastníci souhlasí s jejími podmínkami.